Cách cài đặt và sử dụng Springtomize 3 for ios 7

Springtomize 3 hỗ trợ tất cả các thiết bị chạy iOS 7 kể cả chip A7 (iPhone 5s, iPad Air/Mini Retina) được tác giả Filippo Bigarella phát hành phiên bản đầu tiên cho iOS 7 cách đây gần 1 tháng (25/01/2014) và tới phiên bản hiện tại (1.1.0-2 phát hành ngày 21/02/2014) nó đã được tác giả tích hợp thêm luôn các hiệu ứng khi di chuyển các trang màn hình giống tinh chỉnh Barrel nổi tiếng cũng như hiệu ứng khi tắt màn hình giống tinh chỉnh TV Tube Sleep, SleepFX…

VIDEO HƯỚNG DẪN CHI TIẾT

Ý kiến nhận xét

Your email address will not be published. Required fields are marked *