Cách sử dụng iCleaner để dọn rác,tăng tốc độ của iphone

Cách sử dụng iCleaner để dọn rác,tăng tốc độ của iphone. ứng dụng giúp iphone chạy mượt mà hơn và xoá bỏ hoàn toàn các file rác, file cache giúp tăng tốc của RAM
Tweak: iCleaner hoặc iCleaner Pro

VIDEO HƯỚNG DẪN CHI TIẾT

Ý kiến nhận xét

Your email address will not be published. Required fields are marked *