Cách sửa lỗi thường gặp khi jailbreak iphone cài đặt Cydia

how-to-fix-jailbreak-errors

Cách khắc phục một số lỗi -100x khi Jailbreak thường gặp phải

1001 device disconnected: kiểm tra lại cổng kết nối và không thao tác gì trên máy khi đang Jailbreak.
1002 device is password protected: Tắt passcode
1003 data corrupted: tải lại tools TaiG rồi Jaibreak lại
1004 jailbreak failed ( jailbreak bị treo ở 30% ): Tắt tất cả các ứng dụng đang chạy ngầm rồi jailbreak lại, nếu vẫn báo lỗi -1004 thì restore lại, jailbreak lại.
1005 device has Find My iPhone turned on: Tắt Find My Phone
1006 device has already been jailbroken: Thiết bị ( iPhone, iPad.. ) đã jailbreak nên không cần Jailbreak lại.
1007 device is not activated: Thiết bị ( iPhone, iPad.. ) chưa kích hoạt, kích hoạt rồi Jailbreak lại