Cách theo dõi dữ liệu di động và tốc độ mạng trên iPhone

DataMeter là một Tweak Cydia phát hành bởi Minuit. Như cái tên của nó, là hiển thị các thông tin lưu lượng dữ liệu truy cập Wi-Fi và di động. Nó là một tinh chỉnh tuyệt vời cho tất cả chúng ta, bởi vì nó giúp theo dõi việc sử dụng dữ liệu (cho dù wi-fi hoặc di động) trên cơ sở hàng ngày, hàng tuần, hoặc hàng tháng.

cach-theo-doi-du-lieu-di-dong-va-toc-do-mang-tren-iphone

Phần tốt nhất của việc điều chỉnh này là, nó có tùy chọn để hiển thị các thông tin Status Bar hoặc trong Notification Bar. Những tính năng này có thể được cấu hình trong “Settings” của máy.

Cách theo dõi dữ liệu di động và tốc độ mạng trên Status Bar

Vào mục Settings –> DataMeter –> Display Settings –> Status Bar Rate Style.

cach-theo-doi-du-lieu-di-dong-va-toc-do-mang-tren-iphone-1

Cách theo dõi dữ liệu di động và tốc độ mạng trên Notification Bar

Vào Settings –> Notification Center –> Today View section toggle trên DataMeter.

Một tính năng thú vị nó có mà là rất hữu ích cho việc sử dụng dữ liệu di động là bạn có thể đặt giới hạn các dữ liệu sử dụng hàng tháng và nó sẽ hiển thị số dung lượng còn lại của dữ liệu bạn có thể tiêu thụ trước khi nó đạt đến giới hạn đó.
Điều này có thể được cấu hình bằng cách vào Settings –> DataMeter –> Limit và Correction, sau đó bạn có thể nhập những giới hạn mà bạn có. Ví dụ bạn có 1GB/tháng. Nhập vào Total Cellular Data.

cach-theo-doi-du-lieu-di-dong-va-toc-do-mang-tren-iphone-2

iBlogs hy vọng tinh chỉnh này là một tinh chỉnh hữu ích giúp bạn quản lý việc sử dụng dữ liệu hiệu quả

Video hướng dẫn sử dụng Tweak DataMeter

Ý kiến nhận xét

Your email address will not be published. Required fields are marked *