GPSCheat – Fake Location for ios 7 – Giả lập vị trí

GPSCheat giúp tùy chỉnh tọa độ vị trí GPS hiện tại ở bất cứ đâu, hỗ trợ tất cả các ứng dụng sử dụng GPS (như Facebook, Twitter,…)

– Tọa độ tùy chỉnh toàn cầu cho tất cả các ứng dụng.

– Tọa độ tùy chỉnh ngẫu nhiên cho tất cả các ứng dụng.

– Tọa độ tùy chỉnh cho từng ứng dụng.

– Bản đồ hỗ trợ trực tiếp thiết lập tọa độ.

– Hỗ trợ tìm kiếm thành phố và tên điạ điểm.

Cấu hình tuỳ chỉnh trong Settings app.

Hoạt động trên iOS 7.x !

cach-fake-vi-tri-tren-iphone-0

cach-fake-vi-tri-tren-iphone-1

cach-fake-vi-tri-tren-iphone-2

cach-fake-vi-tri-tren-iphone-3

Ý kiến nhận xét

Your email address will not be published. Required fields are marked *