Hiện lịch ra thông báo – Calendar Pro For Notifications for ios 7

Đây là một phiên bản đặc biệt của “Calendar for NotificationCenter”.

  • Cho phép thiết lập ngày bắt đầu của tuần là Chủ nhật hoặc thứ Hai.
  • Cho phép thiết lập màu chữ cho mỗi một phần của lịch.
  • Cho phép hiển thị đánh dấu cho các sự kiện được registerd trong lịch mặc định của iOS.
  • Cho phép nhập các ngày lễ từ lịch đăng ký trên iDevice của bạn.
  • Thêm nút để khởi động MobileCalendar.app trực tiếp từ NC.
  • Thêm nút Home để trở lại tháng hiện tại một cách nhanh chóng.

Tuỳ chỉnh trong Settings app.

Các addon của NotificationCenter được kích hoạt từ Settings – Notifications panel

VIDEO HƯỚNG DẪN CHI TIẾT

Ý kiến nhận xét

Your email address will not be published. Required fields are marked *