Hiển thị thời tiết tại LockScreen – Forecast 7

Forecast 7 – Hiển thị thời tiết tại LockScreen

Hiển thị dự báo thời tiết tại màn hình khoá iphone

Ứng dụng Forecast 7 được viết lại hoàn toàn mới để tương thích với iOS 7 và chip 64 của 5c và 5s.
Một trải nghiệm hoàn toàn mới và có kèm theo tuỳ chỉnh trong Settings app.

Hiển thị dự báo thời tiết tại màn hình khoá iphone3

Hiển thị dự báo thời tiết tại màn hình khoá iphone2

Hiển thị tại màn hình LockScreen.

Ý kiến nhận xét

Your email address will not be published. Required fields are marked *