iOS 7.0.x phong cách tắt máy kiểu ios 7.1 hoặc 6.x

Ở ios 7.0.x thì chúng ta có một Style tắt máy cũng khá là mượt, nhưng nếu so sánh với ios 7.1 thì không được bắt mắt và đẹp bằng.

Chính vì thế mà BetterPowwerDown ra đời để giúp bạn thay đổi cũng như bổ sung một số tính năng vào trình tắt máy của iphone, ipod.

Betterpowerdown-for-ios-7-0-x

– Thay đổi giao diện tắt máy từ ios 7.0.x sang 7.1 hoặc 6.x tuỳ chọn

– Thêm chức năng Reboot và Respring

Một số hình ảnh và video hướng dẫn chi tiết

Betterpowerdown-for-ios-7-0-x-1

Betterpowerdown-for-ios-7-0-x-2

Betterpowerdown-for-ios-7-0-x-3

Betterpowerdown-for-ios-7-0-x-4

Betterpowerdown-for-ios-7-0-x-5

Betterpowerdown-for-ios-7-0-x-6

Betterpowerdown-for-ios-7-0-x-7

 

Ý kiến nhận xét

Your email address will not be published. Required fields are marked *