Nhận cuộc gọi trên iPhone như 1 thông báo tin nhắn

Tweak CallReply cho phép bạn chấp nhận hoặc từ chối trả lời điện thoại trên iPhone như 1 thông báo tin nhắn

cai-dat-goi-dien-thoai-nhanh-tren-iphone

Khi bạn nhận được một cuộc gọi trên iPhone, màn hình cuộc gọi bao gồm toàn bộ màn hình hiển thị trong khi điện thoại đang đổ chuông. Do đó bạn không thể tiếp tục sử dụng thiết bị của bạn. Vì vậy, bạn phải từ chối cuộc gọi hoặc chờ cho điện thoại ngừng reo, trong trường hợp bạn không muốn nghe cuộc gọi đó.

Với CallReply, sẽ giải quyết vấn đề này bằng cách hiển thị một thông báo hiện ‘Chấp nhận’ và ‘Từ chối’, bạn có thể tiếp tục sử dụng các ứng dụng như bình thường khi bạn nhận được một cuộc gọi điện thoại. Và thậm chí nếu bạn đã trả lời các cuộc gọi bằng cách nhấn nút ” chấp nhận”, bạn vẫn có thể tiếp tục làm bất cứ điều gì bạn đã làm trước đó.

nhan-cuoc-goi-tren-iphone-nhu-1-thong-bao-tin-nhan

Ngoài các cuộc gọi bình thường, CallReply cũng hỗ trợ FaceTime video và cuộc gọi âm thanh.

CallReply là một ứng dụng Cydia hữu ích mà có thể làm cho cuộc sống của người sử dụng iOS dễ dàng hơn.

Xem thêm:

Ý kiến nhận xét

Your email address will not be published. Required fields are marked *