Phần mềm gọi điện ngay trên màn hình khoá và trong ứng dụng

Đôi khi các bạn cần thực hiện nhanh, gấp một cuộc gọi nào đó mà chúng ta lại phải mở máy, vào danh bạ, tìm số, rồi bla bla các thao tác. Hãy cũng iBlog-Việt trải nghiệm 1 ứng dụng giúp bạn hoàn toàn loại bỏ được sự phức tạp này nhé.

phần mềm gọi điện ngay tại màn hình khoá

–  Không cần mở khoá vẫn gọi điện vẫn vào danh bạ, thêm danh bạ mới như bình thường được (cực nhanh)
– Khi đang trong ứng dụng khác cũng có thể vào danh bạ, thêm danh bạ mới như bình thường được (cực nhanh)

Các bạn hãy tham khảo Video hướng dẫn và trải nghiệm nhé

Ý kiến nhận xét

Your email address will not be published. Required fields are marked *