Revolver – Lặp lại vòng di chuyển ứng dụng dưới App Switcher

Revoler – Lặp lại vòng di chuyển ứng dụng dưới App Switcher

Nếu như trước đây, bạn đã vào khoảng hàng chục ứng dụng, và khi bạn ấn đúp phím home để vào App Switcher xem những ứng dụng mình đang chạy rồi lướt sang trái tới ứng dụng cuối cùng và muốn trở về ứng dụng đầu tiền thì lại thao tác ngược lại. Nhưng với Revoler thì bạn không cần mất thao tác như thế. Revoler cho phép tạo thành 1 vòng tròn các ứng dụng dưới App Switcher.
Chỉ cần vào Cydia => tìm Revolver và cài đặt. Không cần tinh chỉnh gì thêm cả.
Yêu Cầu: Có ít nhất 3 ứng dụng đang chạy dưới App Switcher

Revolver-Cydia-Tweak-iOS 7 Revolver-Cydia-Tweak-iOS6

Ý kiến nhận xét

Your email address will not be published. Required fields are marked *