So sánh tốc độ các đời máy iphone của apple

Dưới đây là video quay lại quá trình thử nghiệm test so sánh giữa các đời máy iphone từ đời cũ nhất đến sản phẩm phổ thông hiện tại là iphone 5s.

so-sanh-toc-do-iphone1Các đời máy: iphone 2G, iphone 3G, iphone 3Gs, iphone 4, iphone 4s, iphone 5, iphone 5c, iphone5s

Ý kiến nhận xét

Your email address will not be published. Required fields are marked *