3d touch

Làm sao để bật tắt 3D Touch trên iPhone 6s
3D Touch được thiết kê giúp tăng hiệu suất sử dụng người dùng trên iPhone. Làm sao để bật tắt 3D Touch trên iPhone 6s mới giờ đây là điều quan tâm nhất của người dùng với cách sử dụng dòng điện thoại mới này. Ngoài các ứng dụng