Thêm lỗi 3D Touch, nút Home bị nóng trên iPhone 6s/ iPhone 6s Plus
Đã gần 1 tuần kể từ ngày Apple đưa iPhone 6s/ iPhone 6s Plus lên kệ bán chính thức. Giống như những lần phát hành trước, một số iPhone 6s và iPhone 6s Plus của khách hàng đang đối mặt với một số vấn đề lỗi phần cứng của