Apple phát hành iOS 9.0.1 để sửa lỗi
Một tuần sau khi Apple ra mắt iOS 9 đến công chúng, thì liền cho phát hành iOS 9.0.1. Như bạn có thể đoán được ở một số phiên bản trước đây, iOS 9.0.1 là một bản cập nhật vá lỗi. Tất cả người dùng đang chạy iOS 9