Pangu v1.0.1 ra mắt fix các lỗi khi jailbreak iOS 9 – iOS 9.0.2
Sau khi xuất hiện 1 số lỗi xảy ra trong quá trình jailbreak iOS 9 mới như lỗi kẹt tại 45%, lỗi jailbreak thất bại,… Pangu Team ngay lập tức tung ra bản Pangu v1.0.1 fix các lỗi khi jailbreak iOS 9 – iOS 9.0.2. Pangu v1.0.1 1 ngày