Tweak PowerColor đổi màu sắc để báo tình trạng pin iOS
Tweak PowerColor mang đến cho bạn một trải nghiệm mới với sự thay đổi màu sắc màu sắc thanh pin iOS để thông báo thay cho từng % pin đang có. Đây thực sự là một tweak rất hay với sự thay đổi về hiển thị cho bạn tùy chỉnh để