Cách sửa lỗi 2003 khi Restore iPhone
Thật không muốn, nhưng trong 1 lần bạn nâng cấp iOS hay restore iOS, lại nhận được thông báo lỗi 1600, 1604, 2003, 2004, 2005, 2009…. Nguyên nhân chính gây ra lỗi này là ở cáp USB. Trong trường hợp, bạn restore iphone bị lỗi 2003, hãy tham khảo