Tổng hợp danh sách iphone 6/6+ của các nhà mạng ở Mỹ và Canada
iPhone 6 T-Mobile/Contract-free iPhone 6 16GB Space Gray (GSM) T-Mobile MG542LL/A iPhone 6 64GB Space Gray (GSM) T-Mobile MG5A2LL/A iPhone 6 128GB Space Gray (GSM) T-Mobile MG572LL/A iPhone 6 16GB Gold (GSM) T-Mobile MG562LL/A iPhone 6 64GB Gold (GSM) T-Mobile MG5D2LL/A iPhone 6 128GB Gold (GSM) T-Mobile MG592LL/A iPhone