Thay đổi trình đa nhiệm iOS với Alympus Jailbreak tweak
Trong các thay đổi giao diện thì có lẽ việc thay đổi trình đa nhiệm iOS (app switcher) là có ít ứng dụng nhất trong cửa hàng Cydia. Dù công việc này khá khó nhưng vẫn không làm nản lòng được các nhà thiết kế ứng dụng trên Thế Giới.