Cách sửa lỗi 1604 khi Restore iPhone
Để khôi phục lại iPhone, chúng ta cần phải kết nối với iTunes trên máy tính thông qua kết nối dock với cáp USB. Nhưng thật ko may trong quá trình đó, lại có vấn đề xày ra với các kết nối, và iTunes báo lỗi 1604. Xem thêm: