Cách Fix Restore iPhone Lỗi 28 dễ dàng
1. Restore iPhone Lỗi 28 là gì? Restore iPhone lỗi 28 được cho là liên quan đến phần cứng của máy bạn. Vì vậy mà đây được đánh giá là lỗi khá nặng trong quá trình restore Xem thêm: Tất cả cách Fix Restore iPhone lỗi từ 1 đến