Tweak Stillhere hỗ trợ vừa Facetime vừa mở ứng dụng khác
Khi bạn đang thực hiện một cuộc gọi Facetime với bạn bè, người thân, bất cứ khi nào bạn mở bất kỳ ứng dụng khác hoặc đi vào màn hình chính trong lúc gọi, iPhone sẽ tạm dừng video của cuộc gọi đó. Trong khi người ở đầu bên