Fake Location

Thay đổi vị trí trên iPhone với Tweak LocationFaker
Trong một vài trường hợp, bạn ở một nơi, nhưng lại muốn checkin một nơi khác. Nếu như bạn đang ngồi trên PC thì việc này quả thật là rất dễ dàng, nhưng trên iPhone/iPad thì thật là khó khăn. Nhận thấy được điều đó, trên Cydia đã có một
GPSCheat – Fake Location for ios 7 – Giả lập vị trí
GPSCheat giúp tùy chỉnh tọa độ vị trí GPS hiện tại ở bất cứ đâu, hỗ trợ tất cả các ứng dụng sử dụng GPS (như Facebook, Twitter,…) – Tọa độ tùy chỉnh toàn cầu cho tất cả các ứng dụng. – Tọa độ tùy chỉnh ngẫu nhiên cho