Hướng dẫn fix lỗi không hiện 3G iPhone sim ghép
Đối với các iPhone unlock bằng sim ghép thì lỗi không hiện được 3G là 1 lỗi khá phổ biến. Để fix lỗi không hiện 3G ở iPhone sim ghép này chúng ta có vài cách xử lý khá đơn giản nhưng chỉ áp dụng với iPhone đã jailbreak. Đươc