Thay giao diện màn hình Lock iOS với Epicentre
Việc thường xuyên sử dụng một loại giao diện mật mã mặc định của iOS nhiều lúc sẽ khiến cho bạn cảm thấy nhàm chán. Giờ đây thay giao diện màn hình Lock iOS mới đã dễ dàng hơn với tweak Cydia Epicentre. Màn hình mật mã Lock của Epicentre