Làm trong suốt thanh dock iphone nhanh nhất chỉ sau 30s
Như tiêu đề, làm trog suốt thanh dock iphone/ipad chỉ sau 30s thôi, bạn có tin không? Hiện nay rất nhiều bạn muốn trang trí chiếc iphone của mình với giao diện tùy chỉnh theo ý mình. Có bạn muốn trong suốt nền folder (thư mục), có bạn muốn