iMessage

Cách tắt hoàn toàn tin nhắn iMessage trên iPhone/iPad
iMessage là một trong những tính năng phổ biến nhất trên iOS được sử dụng bởi hàng triệu người. Đó cũng là cách dễ nhất để giao tiếp với những người dùng khác đang sử dụng các sản phẩm của Apple như iPhone, iPad, iPod touch hoặc người dùng Mac có