Video Jailbreak ios 9 hoàn toàn ngay sau WWDC2015 1 ngày
iH8sn0w vừa công bố video: Untethered iOS 9 Jailbreak (with Verbose, Custom Boot Logo, and Code Injection) – Đây là video jailbreak ios 9 hoàn toàn và sớm nhất hiện nay chỉ sau sự kiện WWDC2015 chỉ 1 ngày. Vậy là chỉ sau 1 ngày kể từ sự kiện WWDC 2015