Cách sửa lỗi thường gặp khi jailbreak iphone cài đặt Cydia
Cách khắc phục một số lỗi -100x khi Jailbreak thường gặp phải –1001 device disconnected: kiểm tra lại cổng kết nối và không thao tác gì trên máy khi đang Jailbreak. –1002 device is password protected: Tắt passcode –1003 data corrupted: tải lại tools TaiG rồi Jaibreak lại –1004