Thiết lập emojis yêu thích cùng với Mimoji tweak
Emojis viết tắt của Emotion mojis chỉ các biểu tượng cảm xúc tinh nghịch được Apple thêm trong bàn phím iOS. Mimoji jailbreak tweak được cập nhật gần đây có rất nhiều thiết lập emojis yêu thích và thú vị mới. Emojis ưa thích iOSdaily.net xin giới thiệu Mimoji