Hướng dẫn xóa bản backup cũ của iphone/ipad trên icloud
Hướng dẫn xóa bản backup cũ của iphone/ipad trên icloud iCloud của Apple là một tài khoản thông minh với dung lượng lưu trữ miễn phí là 5Gb. Apple khuyến khích người dùng sử dụng và thường xuyên backup iphone của mình lại để tránh tình trạng mất dữ