Thay đổi phong cách xem tin nhắn mặc định của iphone
Chào các bạn, tin nhắn là ứng dụng chúng ta sử dụng hàng ngày và thường xuyên nhất. Ứng dụng tin nhắn mặc định của iphone hiện nay cho phép chúng ta xem tin nhắn theo hàng và muốn xem nhiều hơn thì trượt xuống (hình dưới) Hôm nay