Hướng dẫn reset dock menu trên Mac OS X
Hướng dẫn reset dock menu trên Mac OS X Nhiều bạn mới bắt đầu sử dụng Macbook/iMac thì khá khó chịu hoặc không quen với thanh Dock Menu của hệ điều hành Mac OS X. Nhiều bạn cũng không biết cách sắp xếp hoặc thêm bớt icon ứng dụng