Fix lỗi 23 khi Restore iPhone bằng 5 cách đơn giản
Nhiều lần, trong khi cập nhật, downgrade or restore các iPhone, bạn có thể nhận được một trong các lỗi như lỗi 23. Điều này có liên quan đến một số vấn đề phần cứng, rất khó chịu cho người dùng. Trong bài viết này, iBlogs sẽ đưa ra ”