10 phím tắt sử dụng Safari trên Mac bạn nên biết
Safari là một trình duyệt có sẵn trong Macbook và nó hoạt động cũng rất ổn định nên người dùng Mac đều dùng Safari khi làm việc. Cũng giống các hoạt động văn phòng khác trên máy, tổ hợp các phím tắt sử dụng Safari trên Mac sẽ giúp