Cách thay đổi logo nhà mạng trên iphone -Tweak Zeppelin
Muốn thay đổi một chút trên thanh Status Bar iPhone của bạn để làm mới màn hình một chút. Có 1 Cydia Tweak thêm Logo ưa thích trên iPhone bằng cách thay cho Logo nhà mạng chính là Zeppelin. Nếu bạn có 1 tuổi thơ cực “dữ dội” với các