Hướng dẫn sắp xếp thứ tự thông báo iOS
Thông thường sắp xếp thứ tự thông báo iOS của bất kỳ chiếc iPhone, iPad hay iPod Touch nào đều được để dạng mặc định chính là theo thời gian cập nhật gần nhất. iOS notifications Có lẽ ít người dùng iPhone, iPad hay iPod Touch lại không biết