Cách Fix lỗi sử dụng dữ liệu di động tăng cao trên iOS 9
Sau khi cập nhật lên iOS 9, iPhone của bạn sẽ tự động chuyển đổi giữa Wi-Fi và mạng di động để cung cấp cho bạn với các kết nối tốt nhất có thể. Nhược điểm này là iPhone của bạn có thể sẽ sử dụng rất nhiều dữ