Thay đổi font chữ trên iPhone, iPad với BytaFont 3

iOSxdaily có một tin tuyệt vời cho các bạn yêu thích việc thay đổi font chữ trên iPhone, iPad của mình. Tweak BytaFont 3 đã được phát hành trên iOS 9 cho phép bạn cài đặt các phông chữ tùy chỉnh trên iPhone đã Jailbreak

Tinh chỉnh BytaFont 3 cho phép bạn thay đổi font chữ mặc định trên iPhone, iPad hoặc iPod Touch.

thay-doi-font-chu-tren-iphone-ipad-voi-bytafont-3

Những thay đổi mới nhất bao gồm hỗ trợ cho chế độ Swap trên iOS 9, Wights mới được hỗ trợ trong Tweak Mode (heavy, semibold & black) và Cydget không còn được hỗ trợ có nghĩa là nếu bạn muốn tùy chỉnh màn hình Khóa, bạn sẽ thấy phải sử dụng Tweak Mode để thay thế. Với Tweak Mode, bạn có thể thay font trên thiết kế của bạn mà không cần thay thế các tập tin hệ thống.

Với những ai đã Jailbreak và đang sử dụng BytaFont 2, trước khi cài đặt BytaFont 3 nên gỡ bỏ để tránh phải đối mặt với bất kỳ vấn đề nào.

Sau khi cài đặt, một biểu tượng ứng dụng mới sẽ được thêm vào màn hình Home. Sau đó bạn có thể đi đến Swap Mode or Tweak Mode trong ứng dụng để áp dụng các phông chữ tùy chỉnh cài đặt từ Cydia.

Khi thay đổi các cài đặt, bạn cần Resping để hoàn tất.

Để cài đặt phông chữ từ Cydia, vào Sources -> tìm kiếm ‘Fonts (BytaFont 3). Nó bao gồm một danh sách của tất cả các phông chữ mà tương thích với BytaFont 3 mà bạn có thể cài đặt và áp dụng cho các thiết bị của bạn.

Hướng dẫn về cách jailbreak iOS 9 – iOS 9.0.2:

Ý kiến nhận xét

Your email address will not be published. Required fields are marked *