Top 25 Tweak Cydia miễn phí tương thích cho ios 8.3 – 8.4 jailbreak

Danh sách 25 ứng dụng tweak cydia tốt nhất và đều miễn phí trên cydia dành cho ios 8.3 – 8.4 đã jailbreak thành công.
Chi tiết chắc năng cũng như cách sử dụng thì mời các bạn trải nghiệm và chia sẻ với appledaily.vn tại đây (comment bằng facebook ở cuối mỗi bài viết)
danh-sach-tweak-cydia-tuong-thich-ios-83-84

 1. Cylinder
 2. SwipeSelection
 3. MessagesCustomiser (repo: http://chewitt.me/repo/)
 4. Mobius (repo: http://repo.tylercasson.com/)
 5. MTerminal brings Terminal 
 6. PrismBoard
 7. SmoothPop
 8. BytaFont 2
 9. ShowCase
 10. PowerPlus
 11. SmoothCursor
 12. Zeppelin
 13. SwishSwitcher
 14. CloseAll
 15. CheeseCake
 16. LongCCB
 17. CircleIcons
 18. HideMe8 Lite
 19. HUDTransparent8
 20. Speed Intensifier
 21. betterFiveColumnHomescreen (repo: http://repo.rpdev.info/)
 22. betterFiveIconDock (repo: http://repo.rpdev.info/)
 23. DateInstatusbar (repo: http://repo.rpdev.info/)
 24. Theme – Amor
 25. Font – Architects Daughter

Ý kiến nhận xét

Your email address will not be published. Required fields are marked *