[Video] Hướng dẫn cách cài đặt khoá vân tay cho iphone 5s

[Video] Hướng dẫn cách cài đặt khoá vân tay cho iphone 5s

Lưu ý: Khi đến bước add vân tay thì bạn chạm đều để nút Home nhận diện hết diện tích vân tay của mình, đến khi nào biểu tượng dấu vân tay trên màn hình chuyển hết qua màu đỏ (các đường chỉ vân tay) là ok nhé. 

Ý kiến nhận xét

Your email address will not be published. Required fields are marked *