Video Hướng dẫn đưa iphone, ipad, ipod về chế độ Safe Mode

Hướng dẫn đưa iphone, ipad, ipod về chế độ safemode để khắc phục lỗi xung đột ứng dụng trong Cydia hoặc lỗi treo táo nhẹ chưa cần đến phải restore iphone, ipad, ipod tránh việc mất hết dữ liệu trên iphone. (áp dụng trên tất cả các ios )

Photo-794-169x300

exit-safe-mode-iphone-5

Video Hướng Dẫn Chi Tiết

Ý kiến nhận xét

Your email address will not be published. Required fields are marked *